0

Information

Bra överblick på dina mätdon med hjälp av vårt mätdonsregister IC-kal.

 

Som avtalskund hos Instrumentcenter så kan du få tillträde till vårt webbaserade mätdonsregister IC-kal.

 

Dina mätinstrument registreras i IC-kal med information som t.ex. individnummer, benämning, fabrikat, senaste kalibreingsdatum, kontaktperson mm.

Du kan själv när som helst logga in i det webbaserade IC-kal och ta del av all information som finns om dina mätinstrument.

Här finns även era kalibreringscertifikat lagrade och lätt åtkomliga närhelst ni skulle behöva dem. När det börjar bli dags att kalibrera dina mätinstrument skickar vi en påminnelse till dig. Vill du ändra dina kontaktuppgifter så gör du det själv enkelt i IC-kal.

 

Följande ingår i InstrumentCenters kalibreringstjänst:


  • Registrering - Görs i IC-kal med detaljerad information om varje instrument och instrumentansvarig person mm.
  • Funktionskontroll - Vi undersöker att displayer, knappar, kontakter och vred fungerar som de ska.
  • Rengöring - Om ditt mätdon behöver rengöras så fixar vi det.
  • Kalibrering - mot "performance test", standard, specifikation eller tekniska data.
  • Justering - Om instrumentet ligger utanför specifikation protokollför vi det, åtgärdar det om möjligt till ett löpande timpris med omkalibrering som följd och dokumenterar uppmätta värden före och efter justering.
  • Reparation - Om fel upptäcks och instrumentet bör repareras eller är i behov av omfattande justeringar sker detta endast efter överenskommelse.
  • Märkning - Dina mätdon märks med SWEDAC färgkodsmärkning och vår kalibreringsetikett med kalibreringsdatum och datum (år/månad) för nästa kalibrering.
  • Kallelse - Dina mätinstrument kallas in för kalibrering enligt de intervaller vi kommer överens om.  Du behöver inte själv hålla reda på när dina instrument ska kalibreras.

Eventuella kostnader för förbrukningsmaterial och reservdelar tillkommer samt byte av batterier och säkringar om nödvändigt.